Vorm

Mijn vorm van psychotherapie laat zich typeren als directief. De therapie beschouw ik als een project van twee volwassen mensen waarbij de klant zijn expertise inzet over zichzelf en de psychotherapeut zijn expertise inzet over zelfmanagement. De klant bepaalt wat hij of zij wil bereiken en de therapeut geeft mogelijkheden aan hoe dat bereikt kan worden. In overleg maken we gebruik van verschillende vormen van therapie, waaronder hypnotherapie, afhankelijk van wat bruikbaar lijkt.Kosten

De therapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van het eigen risico.

Verenigingen

Ik ben aangesloten bij de volgende verenigingen:

Sinds 1986 sta ik ingeschreven in het register van psychotherapeuten. Ik ben BIG geregistreerd vanaf 1993 onder nummer 390 424 657 16.Lijst van gecontracteerde zorgverzekeraars

Menzis, Anderzorg, Azivo, De Friesland, DSW, Multizorg, VGZ, IZZ, IZA, UMC, Unive, CZ, Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco, IAK, Aevitae, Turien en Co, Achmea

Nevenactiviteiten

  • Consultancy
  • Coaching
  • Re-integratietrajecten ten aanzien van psychische problematiek
  • Trainingen